201607.14
Off
4

VAZDUHOPLOVNO PRAVO – KORIŠĆENJE BESPILOTNIH VAZDUHOPLOVA-DRONOVA U REPUBLICI SRBIJI

by in Članci

Korišćenje bespilotnih vazduhoplova, koji su takođe poznati kao dronovi, postalo je u današnje vreme sve više zastupljeno. Danas se dronovi više ne koriste samo u vojne svrhe već su svoju primenu našli kako u privatne tako i u komercijalne svrhe, gde kompanije koriste ovu inovativnu tehnologiju kako bi pružale nove usluge i unapredile već postojeće….

201606.16
Off
8

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

by in Članci

Otpust iz državljanstva Republike Srbije regulisan je Zakonom o državljanstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 90/2007) (U daljem tekstu: „Zakon“). Državljaninu Republike Srbije, državljanstvo Republike Srbije može prestati otpustom u skladu sa Zakonom. Postupak za prestanak državljanstva pokreće se zahtevom koji se podnosi nadležnoj policijskoj upravi, lično ili preko punomoćnika. Za lice lišeno poslovne…

201605.19
Off
8

BORAVAK STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

by in Članci

Boravak stranaca u Republici Srbiji reguliše Zakon o strancima(“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008)(U daljem tekstu: „Zakon”). Zakon uređuje i poznaje tri vrste boravka:(1) boravak do 90 dana; (2) privremeni boravak; (3) stalno nastanjenje. – Za boravak do 90 dana, sa vizom ili bez nje, strancu nije potrebno posebno odobrenje Ministarstva unutrasnjih poslova(U daljem tekstu: „MUP“),…

201601.23
Off
2

HR SEMINAR 25.02.2016. – „MOBING“

by in Članci

Obaveštavamo Vas da će se 25.02.2016. godine u organizaciji Nemačko-Srpskog Privrednog Udruženja (DSW) i DOBA Fakulteta održati HR Radna grupa. Tom prilikom će naš advokat Damir Petrović održati predavanje na temu „Mobinga“. Saznajte više o pojmu „Mobinga“, pravima, obavezama i odgovornostima poslodavca i zaposlenih, sudskoj zaštiti, i pravilima ponašanja koja su (ne)prihvatljiva kod poslodavca. Mesto…

201601.21
Off
4

NOVA REŠENJA U PORESKOJ MATERIJI – STIMULISANJE MALIH PRIVREDNIKA

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije je 29. decembra 2015. godine usvojila set od sedam zakona sa ciljem poboljšanja određenih rešenja u poreskoj materiji: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o…

201511.05
Off
8

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. novembra 2015. godine Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, kojim je posebno uređena zaštita maloletnih lica, time što se zabranjuje upućivanje zaposlenih mlađih od 18 godina, osim kada je Zakonom drugačije određeno, a zabranjeno je i ustupanje zaposlenih stranom licu…

201511.05
Off
5

ZAKON IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. novembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kojim je predviđena obaveza poslodavca da odmah od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada izvođenje radova radi otklanjanja velikih kvarova ili havarija na objektu, koji mogu da ugroze funkcionisanje…

201511.03
Off
3

Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br.89/2015)

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, 23. oktobra 2015. Godine, donela je Zakon o ulaganjima. Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br.89/2015), stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 04.11.2015. godine. Zakonom o ulaganjima uređuje se opšti pravni okvir za ulaganja…

201510.07
Off
5

Zakon o porezu na dodatu vrednost

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Sedamnaestog vandrednog zasedanja u 2015. godini, donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost . Zakon je stupio na snagu 04.10.2015. godine, a primenjuje se od 15.10.2015. godine osim odredaba člana 29. koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine i odredaba čl. 25,…

201510.03
Off
5

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

by in Članci

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) podnela je Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 – dalje: Zakon) uz obrazloženje da je u suprotnosti sa pojedinim članovima Zakona o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014),…