201511.03
Off
3

Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br.89/2015)

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, 23. oktobra 2015. Godine, donela je Zakon o ulaganjima. Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br.89/2015), stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 04.11.2015. godine. Zakonom o ulaganjima uređuje se opšti pravni okvir za ulaganja…

201510.07
Off
5

Zakon o porezu na dodatu vrednost

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Sedamnaestog vandrednog zasedanja u 2015. godini, donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost . Zakon je stupio na snagu 04.10.2015. godine, a primenjuje se od 15.10.2015. godine osim odredaba člana 29. koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine i odredaba čl. 25,…

201510.03
Off
5

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

by in Članci

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) podnela je Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 – dalje: Zakon) uz obrazloženje da je u suprotnosti sa pojedinim članovima Zakona o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014),…

201510.03
Off
5

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

by in Posts

Zaštitnik građana i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podneli su, 30. septembra 2015. godine, predlog Ustavnom sudu da proglasi neustavnom, kao diskriminatornu, odredbu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 – dalje: Zakon), prema kojoj ženama po sili zakona prestaje radni odnos ranije nego muškarcima. Poverenica i Zaštitnik…