201702.07
Off
1

KAKO POSLOVATI U REPUBLICI SRBIJI

by in Članci

Osnivanje privrednih subjekata Privredni subjekti mogu poslovati i biti organizovani u pravnoj formi kao: (i) Preduzetnik, (ii) Ortačko društvo, (iii) Komanditno društvo, (iv) Društvo sa ograničenom odgovornošću, (v) Akcionarsko društvo, (vi) Predstavništvo stranog privrednog društva, (vii) Ogranak privrednog društva i ogranak stranog privrednog društva i (viii) Zadruga i zadružni savezi. Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko…

201701.30
Off
0

NOVI LOGO

by in Članci

Dragi klijenti i prijatelji, Obaveštavamo Vas da je naša advokatska kancelarija promenila logo. Nadamo se da će Vam se svideti kao i nama!

201610.22
Off
0

DOZVOLA ZA RAD STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

by in Članci

Rad stranaca u Republici Srbiji reguliše se Zakonom o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014), (U daljem tekstu: “Zakon”) i Pravilnikom o dozvolama za rad (Sl. glasnik RS br. 94/15). Stranac koji se zapošljava u Republici Srbiji u skladu sa ovim Zakonom, ima jednaka prava i obaveze u pogledu rada, zapošljavanja i samozapošljavanja kao…

201607.14
Off
4

VAZDUHOPLOVNO PRAVO – KORIŠĆENJE BESPILOTNIH VAZDUHOPLOVA-DRONOVA U REPUBLICI SRBIJI

by in Članci

Korišćenje bespilotnih vazduhoplova, koji su takođe poznati kao dronovi, postalo je u današnje vreme sve više zastupljeno. Danas se dronovi više ne koriste samo u vojne svrhe već su svoju primenu našli kako u privatne tako i u komercijalne svrhe, gde kompanije koriste ovu inovativnu tehnologiju kako bi pružale nove usluge i unapredile već postojeće….

201606.16
Off
9

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

by in Članci

Otpust iz državljanstva Republike Srbije regulisan je Zakonom o državljanstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 90/2007) (U daljem tekstu: „Zakon“). Državljaninu Republike Srbije, državljanstvo Republike Srbije može prestati otpustom u skladu sa Zakonom. Postupak za prestanak državljanstva pokreće se zahtevom koji se podnosi nadležnoj policijskoj upravi, lično ili preko punomoćnika. Za lice lišeno poslovne…

201605.19
Off
8

BORAVAK STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

by in Članci

Boravak stranaca u Republici Srbiji reguliše Zakon o strancima(“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008)(U daljem tekstu: „Zakon”). Zakon uređuje i poznaje tri vrste boravka:(1) boravak do 90 dana; (2) privremeni boravak; (3) stalno nastanjenje. – Za boravak do 90 dana, sa vizom ili bez nje, strancu nije potrebno posebno odobrenje Ministarstva unutrasnjih poslova(U daljem tekstu: „MUP“),…

201601.23
Off
2

HR SEMINAR 25.02.2016. – „MOBING“

by in Članci

Obaveštavamo Vas da će se 25.02.2016. godine u organizaciji Nemačko-Srpskog Privrednog Udruženja (DSW) i DOBA Fakulteta održati HR Radna grupa. Tom prilikom će naš advokat Damir Petrović održati predavanje na temu „Mobinga“. Saznajte više o pojmu „Mobinga“, pravima, obavezama i odgovornostima poslodavca i zaposlenih, sudskoj zaštiti, i pravilima ponašanja koja su (ne)prihvatljiva kod poslodavca. Mesto…

201601.21
Off
4

NOVA REŠENJA U PORESKOJ MATERIJI – STIMULISANJE MALIH PRIVREDNIKA

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije je 29. decembra 2015. godine usvojila set od sedam zakona sa ciljem poboljšanja određenih rešenja u poreskoj materiji: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o…

201511.05
Off
8

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. novembra 2015. godine Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, kojim je posebno uređena zaštita maloletnih lica, time što se zabranjuje upućivanje zaposlenih mlađih od 18 godina, osim kada je Zakonom drugačije određeno, a zabranjeno je i ustupanje zaposlenih stranom licu…

201511.05
Off
5

ZAKON IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. novembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kojim je predviđena obaveza poslodavca da odmah od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada izvođenje radova radi otklanjanja velikih kvarova ili havarija na objektu, koji mogu da ugroze funkcionisanje…